Từ đầu năm đến nay, 74.919 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10/2011 là 7.246 người, nâng tổng số lao động đưa đi từ đầu năm đến nay lên 74.919 người. Trong đó, thị trường Đài Loan 31.014 lao động, Hàn Quốc 14.942 lao động, Malaysia 8.400 lao động, Nhật Bản 5.778 lao động, Ả rập Xê út 3.367 lao động, Lào 3.290 lao động, Campuchia 2.322 lao động, Macao 1.608 lao động, UAE 1.111 lao động, CH Síp 697 lao động, Israel 327 lao động, Algeria 204 lao động… (Theo Cục quản lý lao động ngoài nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *