Thủ tục xin Giấy phép đăng ký đưa người Viêt nam đi làm việc ở nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động):

1.Điều kiện thành lập: 

– Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch Đầu tư (Hoặc Bộ kế hoạch đầu tư cấp) có ngành nghề kinh doanh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Phải Là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam;.

– Phải có mức vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam; .

– Phải có số tiền ký quỹ là 01 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

2. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp giấy phép

1. Đơn xin đề  nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(bản sao + công chứng)

3. Lập đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

4. Đầy đủ số lượng cán bộ nhân viên chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

5. Trình độ lãnh đạo điều hành công ty phải có trình độ từ đại học trở lên và phải có ít nhất là ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

6. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định . Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

a. Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp tư nhân.

b. Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

c. Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Le Hoang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *