Nhiều quy định mới về phí xuất khẩu lao động

Ngày 21.3, Bộ LĐTBXH đã trình dự thảo Thông tư hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường. Theo đó quy định rất rõ phí môi giới, dịch vụ tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo dự thảo, hợp đồng dịch vụ đưa thực tập sinh sang Nhật Bản phải bảo đảm tuân thủ quy định về chi phí như sau: Phí dịch vụ theo quy định với mức không quá 3.600 USD/người/hợp đồng 3 năm (không được thu thêm phí dịch vụ đối với thời gian thực tập sinh được chuyển sang thực tập năm thứ tư và năm thứ năm); không quá 1.200 USD/người/hợp đồng 1 năm. Người lao động tự chịu chi phí liên quan tới hộ chiếu, visa, lý lịch tư pháp (nếu có yêu cầu). Theo dự thảo, doanh nghiệp đã đưa được trên 200 thực tập sinh tại Nhật Bản cần bố trí cán bộ đại diện để quản lý, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh. Cán bộ đại diện phải đăng ký địa chỉ, số điện thoại liên lạc và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Dự thảo cũng quy định phí dịch vụ xuất khẩu lao động tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó mức lương đối với người lao động là khán hộ công gia đình không thấp hơn 17.000 Đài tệ/tháng và điều chỉnh theo mức công bố của Bộ LĐTBXH phù hợp với từng thời kỳ. Đối với các đối tượng lao động khác không thấp hơn mức lương cơ bản theo quy định của Đài Loan và điều chỉnh theo mức tăng lương cơ bản của Đài Loan hằng năm.

Theo dự thảo, doanh nghiệp dịch vụ được thu các khoản chi phí của người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan như sau: Tiền dịch vụ: Lao động làm công việc khán hộ công gia đình không quá 1.000 USD/người/hợp đồng 3 năm; lao động là thuyền viên tàu cá gần bờ không quá 620 USD/người/hợp đồng 3 năm; lao động làm ngành nghề khác không quá 1 tháng lương cơ bản/năm hợp đồng.

Về tiền môi giới: Lao động làm công việc khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ không quá 400 USD/người/hợp đồng 3 năm; lao động làm công việc chăm sóc người bệnh, người già tại các cơ sở y tế, dưỡng lão không quá 800 USD/hợp đồng 3 năm; lao động là thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu hàng được miễn phí, lao động làm ngành nghề khác không quá 1.500 USD/hợp đồng 3 năm.

( Theo Báo Lao động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phi-xuat-khau-lao-dong-649171.bld )

Lưu ý:  Các bạn có nhu cầu tìm hiểu thông tin truy cập vào website chính thức của Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TBXH tại địa chỉ: www.dolab.gov.vn để tìm hiểu thông tin và cập nhật danh sách các Công ty có giấy phép đưa người đi làm việc tại nước ngoài.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế Việt Nam (VINAEXIMCO..,JSC) là doanh nghiệp được Bộ Lao động – TBXH cấp giấy phép số 688/LĐTBXH-GP đưa người đi làm việc tại Đài Loan và Nhật Bản. Thông tin tại địa chỉ: http://www.dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1981&MENU_ID=246&ID=1000328).

Chúc các bạn có nhu cầu đi Xuất khẩu lao động có lựa chọn đúng đắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *