NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HộI VN: Cho lao động về từ Libya vay vốn bổ sung

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) vừa có văn bản hướng dẫn, đồng thời yêu cầu giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện cho vay bổ sung đối với LĐ đi XKLĐ tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước thời hạn.

Cụ thể: Tất cả  trường hợp người LĐ đi XKLĐ tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước thời hạn đều thực hiện thanh lý hợp đồng lao động với DN XKLĐ và nhận lại tiền phí dịch vụ, tiền phí môi giới tương ứng với số tháng người LĐ về nước trước hạn và toàn bộ tiền đặt cọc (nếu có). Đối với người LĐ đã vay vốn NHCSXH thì đây là khoản tiền vay của NHCSXH.

Vì vậy, NHCSXH nơi cho vay phối hợp và yêu cầu tổ chức hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ TK&VV đôn đốc người vay trả ngay cho NHCSXH số tiền được nhận này; đồng thời động viên, đôn đốc người vay và gia đình có kế hoạch trả tiếp số nợ còn lại hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định hiện hành đối với trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Trường hợp người LĐ về nước trước hạn do nguyên nhân khách quan (như: DN tiếp nhận LĐ bị phá sản, giải thể hoặc bị ảnh hưởng của khủng hoảng chính trị – kinh tế), nếu còn dư nợ và có nhu cầu tiếp tục vay vốn để đi XKLĐ ở nước khác thì NHCSXH có thể xem xét cho vay tiếp một khoản vay mới ngoài số dư nợ của người vay cũ để giúp người LĐ có điều kiện đi làm việc ở nước ngoài và có nguồn trả nợ NH cả nợ cũ và nợ mới.

Việc cho vay khoản vay mới, ngoài các thủ tục theo quy định hiện hành phải có thêm các điều kiện sau: Có bản “Thanh lý hợp đồng đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài” hoặc giấy tờ khác chứng minh người LĐ về nước trước hạn; Người vay đã sử dụng toàn bộ các khoản tiền được nhận lại khi thanh lý Hợp đồng lao động theo khoản vay trước (được nêu cụ thể trong Thanh lý hợp đồng đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài gồm: Tiền phí dịch vụ, tiền phí môi giới, tiền đặt cọc…) để trả nợ NHCSXH; Đã hoàn tất các thủ tục theo quy định về xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan với NHCSXH (như gia hạn nợ, khoanh nợ…).

N.B(Báo lao động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *