Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của tổng c.ty

Trong những tháng đầu năm 2011, trước diễn biến rất phức tạp của tình hình kinh tế xã hội cả nước, lạm phát phi mã, lãi suất của các tổ chức tín dụng tăng cao kỷ lục làm các doanh nghiệp rất khó để tiếp cận với nguồn vốn vay, một loạt các đơn vị lớn trong ngành xây dựng hạch toán thua lỗ, tạm dừng hoặc thoái vốn các dự án đầu tư, cho người lao động nghỉ việc luân phiên… Bên cạnh tình hình khách quan đó, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam còn phải gặp phải những khó khăn khác như, sức ép từ các khoản nợ đến hạn đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên, thiếu vốn cho các dự án lớn đang tập trung thi công nước rút, bên cạnh đó là việc vừa sản xuất kinh doanh, vừa tập trung hoàn thành các bước của quá trình cổ phần hoá cũng là những khó khăn không nhỏ đối với VINAINCON.

Bên cạnh hoạt động xây lắp gặp rất nhiều khó khăn, công tác sản xuất công nghiệp cũng không có nhiều điều kiện thuận lợi, bên cạnh một số sản phẩm công nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường nhiều năm nay vẫn duy trì mức tăng trưởng như cột bê tông ly tâm, ống bê tông, bê tông thương phẩm, sản phẩm cơ khí, kết cấu thép, thì Nhà máy Xi măng Quang Sơn mặc dù sản xuất đang dần ổn định, góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh chung, chủ động trong việc cung ứng xi măng cho các dự án do Tổng công ty thi công, tuy nhiên công tác tiêu thụ sản phẩm còn đạt thấp, thị trường chưa được mở rộng như mong muốn.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cao độ, tính đến hết tháng 7 năm 2011, Tổng công ty đã thực hiện giá trị sản lượng ước đạt 2.076 tỷ đồng, tương đương 47,3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu ước đạt 1.609 tỷ đồng, tương đương 42,7 % kế hoạch năm, trong đó doanh thu xây lắp đạt 988,6 tỷ đồng, doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 587,9 tỷ đồng, doanh thu tư vấn thiết kế và kinh doanh dịch vụ khác đạt 33,1 tỷ đồng.

Các sản phẩm chủ yếu như: Xi măng ước đạt 353.214 tấn (tương đương 39,2% kế hoạch năm); Clinker thương phẩm đạt 359.159 tấn (vượt 19,7% so với kế hoạch cả năm); Bê tông thương phẩm đạt 19.244 m3 (bằng 96,2% kế hoạch năm); Cột bê tông ly tâm đạt 34.253 cột (bằng 30,9% kế hoạch năm), ống bê tông đạt 45.365 m (bằng 62,1% kế hoạch năm), kết cấu bê tông đúc sẵn đạt 3.131 m3 (bằng 111,8% kế hoạch năm), sản phẩm cơ khí – kết cấu thép đạt 6.129 tấn (bằng 38,3% kế hoạch năm)…

Nhìn chung, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn trong nửa đầu năm 2011, nhưng tình hình sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty và các đơn vị thành viên vẫn duy trì sự ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Những tháng đầu năm, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án xây lắp đã được khởi công như: Mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Tuyển Bôxit Tân Rai, Sân phân phối 500kV Vũng Áng, Dự án mở rộng Nhà máy Piaggio tại Vĩnh Phúc và các chuẩn bị chế tạo các dự án thiết bị cơ khí thuỷ công khác… Tổng công ty đã tích cực, chủ động khai thác thị trường và tiếp cận được một số dự án có quy mô vừa và lớn để đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 và gối đầu công việc sang năm 2012, như: Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm Á Châu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhiệt điện Mông Dương 2, Dự án Alumin Nhân Cơ…

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng công ty, những tháng cuối năm, Tổng công ty sẽ tập trung vào một số mục tiêu chủ yếu như:

Giải quyết bài toán huy động vốn cho công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh, tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc xin cơ cấu lại nợ vay, tiếp tục giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cho Dự án nhà máy Xi măng Thái nguyên, góp phần đẩy nhanh và thực hiện quyết toán dự án.

Mặt khác, làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp đủ vốn cho hoạt động SXKD, vốn lưu động cho sản xuất của Nhà máy Xi măng Thái nguyên; tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm để tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh xi măng.

Tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh về thi công và thanh quyết toán trên các công trình lớn, các hợp đồng đường dây và trạm biến áp thuộc ngành điện. Tích cực điều phối lực lượng tham gia thi công tại các dự án: Mở rộng Nhà máy Gang Thép Thái Nguyên, Tuyển Bô xít Tân Rai, Nhà máy điện gió đảo Phú Quý, Sân phân phối điện 500 kV Vũng Áng, Nhiệt điện Nghi Sơn I, Nhiệt điện Mông Dương… Chủ động việc phối hợp giải quyết vướng mắc hỗ trợ các đơn vị thành viên đối với các công trình Tổng công ty ký hợp đồng.

Đổi mới phương thức điều hành theo hướng trực tiếp, hiệu quả và chịu trách nhiệm cá nhân tại mọi cấp quản lý. Xây dựng phương án kiện toàn hệ thống điều hành của Tổng công ty theo định hướng gọn nhẹ, thực hiện đầy đủ và có hiệu lực các chức năng hoạt động, đủ năng lực hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Đồng thời đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển mở rộng kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty trong năm 2011 và các năm tiếp theo.

(Tin từ Tổng Công ty)

Vinaincomex – Xuất khẩu lao động, hợp tác quóc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *