Lào Cai quan tâm phát triển kinh tế – xã hội các huyện nghèo

TTXVN- Qua hai năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại ba huyện nghèo của tỉnh Lào Cai là Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà đã xóa được hàng nghìn ngôi nhà tạm bợ, cho hộ nghèo vay vốn hàng trăm tỷ đồng, xuất khẩu được hàng trăm lao động, góp phần giảm nhanh số hộ nghèo.

Huyện Mường Khương được trung ương đầu tư hơn 150 tỷ đồng, trợ giúp theo các hợp phần của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và đời sống… Qua đó, có 43 danh mục công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt; trợ giúp giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất và nhà ở cho hàng nghìn hộ dân. Huyện Si Ma Cai được đầu tư hơn 140 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 6 đến 8%/năm; 242 nhà tạm được xóa, bình quân lương thực đầu người tăng từ 395 kg (năm 2008) lên 585 kg (năm 2011).

Ðể giảm nghèo bền vững, các huyện nghèo ở Lào Cai cần làm tốt công tác quy hoạch sắp xếp dân cư, quy hoạch đất sản xuất; triển khai đồng bộ các giải pháp về chính sách phát triển sản xuất; tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân gắn với việc kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh  giỏi  ở  địa  phương. Ðổi mới cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây dứa, chuối tiêu, chè, thuốc lá, cao-su thay dần cây lương thực giá trị kinh tế thấp; phát triển mạnh kinh tế rừng và đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *