Hội nghị tập huấn về tăng quyền năng cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Đại diện Cơ quan Phát triển Phụ nữ Liên hiệp quốc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Việt - TTX)Bà Suzette Mitchell – Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển Phụ nữ Liên hiệp quốc (UNWOMEN)
tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Việt – TTX)Cục Quản lý lao động ngoài nước được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ thực hiện Dự án “Tăng quyền năng cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” do Cơ quan Phát triển Phụ nữ Liên hiệp Quốc (UNWOMEN) tài trợ. Trong khuôn khổ dự án, tại Hà Nội ngày 3/11 – 4/11/2011, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tổ chức Hội nghị tập huấn về tăng quyền năng cho phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài, đối tượng tham dự là cán bộ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động khu vực phía bắc, tập trung về công tác truyền thông về tăng quyền năng cho phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài để họ được đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng cuả mình.Tham dự hội nghị có đại diện Cơ quan Phát triển Phụ nữ Liên hiệp Quốc (UNWOMEN), đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, đại diện Vụ Bình đẳng giới, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan trong hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài.

Tới đây, cũng trong khuôn khổ dự án, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục tổ chức 03 cuộc hội nghị dành cho đối tượng tham dự là cán bộ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động khu vực phía Nam, cán bộ các Sở Lao động Thương binh Xã hội khu vực miền trung và nam bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

(Cục quản lý lao động ngoài nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *