Đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Libya (11/02/2012)

(ĐĐK) Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tình hình chính trị, xã hội tại Libya đang dần từng bước ổn định, nhiều nhà thầu nước ngoài đã liên hệ, đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam tiếp tục đưa lao động sang Libya làm việc.

Do đó, để tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam có nguyện vọng sang Libya làm việc, nhất là đối với số lao động từng làm việc tại Libya đã về nước từ trước, Bộ LĐ – TB &XH đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm đưa một số lao động trở lại Libya làm việc.

Trước đề nghị của Bộ LĐ – TB & XH, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý việc thí điểm đưa một số lao động trở lại làm việc tại Libya và giao Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo lựa chọn đối tác tin cậy, ký kết hợp đồng lao động chặt chẽ, bao gồm các trường hợp có rủi ro. Thủ tướng cũng lưu ý, căn cứ diễn biến tình hình cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì trao đổi, thống nhất với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc mở rộng đưa lao động Việt Nam trở lại địa bàn này. 

L.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *