Đi xuất khẩu lao động ở đâu?

Tôi muốn đi làm việc ở nước ngoài, nhưng hiện nay, tôi thấy có nhiều Doanh nghiệp, Trung tâm, Chi nhánh tổ chức tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, làm thế nào để nhận biết các Doanh nghiệp, Trung tâm, Chi nhánh này có được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không? 

Theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chỉ những Công ty được Bộ BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và XÃ HỘI cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là DN XKLĐ) mới được tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bạn có thể kiểm tra xem Công ty đã được cấp phép tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng cách đề nghị Công ty xuất trình bản sao có công chứng Giây phép Hoạt động dich vụ đưa người lao độnng đi làm việc ở nước ngoài (bản mẫu, xem tại đây) Nếu công ty thành viên, Chi nhánh hoặc Trung tâm là Đơn vị trực tiếp thực hiện chức năng xuất khẩu lao động cuả  Công ty xuất khẩu lao động thì theo quy định của pháp luật Đơn vị đó phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho đơn vị và bản sao Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở Đơn vị;

Đồng thời, bạn có thể gọi điện đến Công ty xuất khẩu lao động  (danh sách các doanh nghiệp được phép xuất khẩu lao động trên trang web của Cục, xem tại đây: http://www.dolab.gov.vn/?mid=1190&sid=11) để xác nhận Đơn vị đó có được thực hiện chức năng tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài hay không;

Ngoài ra, có thể liên hệ đến cơ quan lao động địa phương hoặc Cục Quản lý Lao động Ngoài nước để xác minh thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *