Chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động sang Đài Loan

KTĐT – Ngày 22/2, Bộ LĐTB&XH đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan chấn chỉnh hoạt động đưa lao động sang làm việc tại nước này.

Theo đó, mỗi chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ được tổ chức tuyển chọn, đào tạo lao động trước khi đi ở 1 địa điểm. Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về mức chi phí đối với người lao động đi làm việc tại Đài Loan. Doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động việc ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng nhưng mức tiền ký quỹ tối đa không được quá 1.000 USD/người/hợp đồng 3 năm. Tất cả các chi phí phải được ghi đầy đủ, chi tiết trong hợp đồng và phải được quản lý, sử dụng đúng quy định pháp luật.

Để giảm lao động bỏ trốn, định kỳ hàng quý, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ phối hợp với phía Đài Loan thông báo số lượng, danh sách và tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng của các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng cao hơn mức bình quân chung của lao động Việt Nam tại thời điểm thông báo, phải tạm dừng đưa lao động mới để thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng.

Vũ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *