Cảnh cáo 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

(Thanh tra) – Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa có quyết định xử phạt cảnh cáo 5 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
5 doanh nghiệp bị xử phạt gồm: Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động và dịch vụ thương mại Biển Đông – ESTRALA JSC; Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – MITRACP; Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Chấn Hưng – POLIMEX; Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải – TRACIMEXCO; Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại và xuất khẩu lao động – VINAHANDCOOP. Cả 5 doanh nghiệp đều có hoạt động đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan. 5 doanh nghiệp trên không báo cáo đột xuất về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 15/2, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp chấn chỉnh công tác đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1/3/2012. Tiếp theo, ngày 14/3, Cục Quản lý lao động ngoài nước có Công văn số 320/QLLĐNN-QLLĐ về việc đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo yêu cầu của công văn trên. Tuy nhiên, cho đến nay 5 doanh nghiệp nêu trên vẫn không thực hiện báo cáo theo quy định.

H.Yến(Bao Thanh tra)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *