Hà Nội “siết” quản lý lao động nước ngoài

UBND thành phố Hà Nội có công văn yêu cầu Sở Lao động TB&XH và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn. Các đơn vị trên phải báo cáo kết qua kiểm tra, thanh tra với Thành phố trước ngày 17/10.

Lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/9, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tăng cường quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, đối với nhà thầu nước ngoài phải có phương án sử dụng lao động Việt Nam và nước ngoài trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư. Khi thực hiện hợp đồng nhà thầu phải thực hiện đúng nội dung đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất về việc sử dụng lao động Việt Nam và nước ngoài.
Chủ đầu tư phía Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra nhà thầu nước ngoài thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài làm việc cho nhà thầu theo quy định.

Đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ cấp thị thực cho người nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động hoặc cấp lại giấy phép lao động. Không cấp thị thực đối với người nước ngoài làm việc tại địa phương khi chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu.

Công an không gia hạn tạm trú, buộc xuất cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại địa phương khi chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu…

Vì vậy, ngày 3/10, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Lao động TB&XH cùng Sở Kế hoạc và Đầu tư, Công an Thành phố phối hợp với các Sở: Công thương, Xây dựng, Ngoại vụ, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất… triển khai các nội dung tại công văn của Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các đơn vị trên phải báo cáo kết qua kiểm tra, thanh tra với thành phố trước ngày 17/10/2011.

Quang Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *